Bestuur van de Stichting Kapel van Coelhorst
 

Er is een breed bestuur gevormd. Het oorspronkelijke bestuur van drie personen is met leden die gezamenlijk de gehele Hooglandse gemeenschap vertegenwoordigen, uitgebreid.
 
Het bestuur:
Voorzitter Ph.J. Vreugdenhil
Secretaris | Historische Kring Hoogland R. Hopster
Penningmeester | De Inham B. Wernsen
Juridisch adviseur M.J.M. van Daatselaar
Stichting Familiegraven H.C. Beelaerts van Blokland
Vereniging Dorpsbelangen Th.B.G. van Dillen
Bouwzaken G. Onderdelinden
Sint Martinuskerk H.Kruisselbrink

 
Onderling worden taken als voorzitter, secretaris, penningmeester, geld werven, publiciteit en bouwzaken verdeeld, terwijl het mede de taak van elk bestuurslid is om de achterban te informeren en waar nodig te motiveren.