Giften
 

Er zijn statuten opgesteld, bouwplannen gemaakt, veel overleg was nodig maar bovenal was van belang dat de nodige gelden bijeen kwamen om het niet gesubsidieerde deel, 30% van de kosten, te kunnen betalen. Hieronder een overzicht van onze sponsors.
 
01  Diverse kleine giften in 1999
02  Rabobank Hoogland [twee giften]
03  Cirkel Beton BV Baarn
04  Diverse kleine giften in 2000
05  Ontvangen van Vrienden in 2001
06  Ontvangen van Vrienden in 2002
07  Van Hoogevest Groep Amersfoort [twee giften]
08  Wolter & Dros
10  Wijkbeheer Team Hoogland
11  Houdt Hoogland West Groen
12  RK. St. Martinus Parochie
13  Diversen giften
14  Prins Bernhard Cultuurfonds
16  Reunie buurtschap Calveen
17  Gemeente Amersfoort
18  Lions Hoogland
19  Inham rommelmarkt en bloembollenactie
20  Actie Fam. Bos;
21  Portaal Eemland
22  Evident PR Marketing-PR
23  Stichting W.J.O. de Vriesfonds
24  Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
25  Nettenbouw BV Amersfoort
26  Inham actie kaarten, kalenders etc. Ina en Geesje 
27  Ver. Dorpsbelangen Hoogland [twee giften]
28  Fam. Verbeek
29  Fam. Willemze Bunschoten / Spakenburg
30  Stichting Vrienden Amersfoort Stadsherstel
31  Smink Beheer BV
32  Stichting VSB Fonds in het jaar 2002

De fase van het actief geld werven is nog niet afgesloten al hoewel de restauratie gereed is.

Zo blijft ons bankrekening nummer 12 30 55 725 nog steeds te uwer beschikking om geld over te maken!