De restauratie van 2002

De kapel is in 2002 in zeven maanden gerestaureerd op initiatief van drie personen. De kapel verkeerde in een slechte staat van onderhoud. Naast de fundaties, die verzakt waren, bleek dat ook het dakbeschot en de pannen geheel moesten worden vervangen.
 
Ten behoeve van de restauratie richtten de initiatiefnemers de Stichting Kapel van Coelhorst op. De restauratie is vastgelegd op foto en op film, en lees over de restauratie op de andere pagina's. De totale restauratiekosten bedroegen 270.000 euro.
 


 
De foto boven laat een dakranddetail zien, en de foto rechts metselwerk op hoek van de kapel. Ze tonen een ernstige mate van verval zoals wij die aantroffen voor de restauratie.