De restauratie in beeld
Foto's en tekst: Willem van Loon


12 december 2000: begin van constructief en archeologisch onderzoek; het was koud!
 
Al spoedig wordt de  fundatie blootgelegd Nauwkeurige metingen en foto's waren nodig voor nadere studies Later met eerbied elders begraven

Gescheurde kopgevel Hoe lossen wij het op! Verzakt muurdeel

De fundatie wordt gevormd door spaarbogen die zijn verzakt.

Ook het torentje verkeert in slechte staat maar met de demontage ervan
start hier de lang verwachte restauratie, die begon op woensdag 26 juni 2002

De toren wordt losgezaagd Bijna op de grond Hoe voelt zoiets!

Bij Van Hoogevest wordt de toren
ontmanteld en gerestaureerd.
Aanvang: 1 juli 2002
Overleg inzake aanpak Toren zonder zinkbeplating

De klok met ophanging Hoekdetail ‡ Vigilate et Orate Deo Confidentes Amstel O Dami Anno 1708 ‡
Waakt en bidt Vast Vertrouwend op God, Amsterdam jaar 1708

Het dak zonder toren Vakman Willem De spits in wording

De werkzaamheden bij de kapel zijn begin september gestart, na de bouwvakvakantie.
 
Begin van graafwerk Hoekfundatie Tijdelijke muursteunen

Metselen met oude stenen Muurklem Aanwijzing Monumentenzorg

Verzakte fundatie Afbikken van muren Gemetselde poer

Spaarbogen Deel gemetseld Gesloten boog

Begin van een reparatie Deel gereed Nagenoeg gesloten

Links een geheel verrotte balk van de rechterbalk wordt de kop vervangen. Dakbeschot moet vernieuwd: door poreusiteit van pannen is het geheel verrot. In de werkplaats wordt gewerkt aan het herstel van de deuren. Door vertanding wordt oud en nieuw samengevoegd.

Wij hebben geen verlet. Het werk ligt op schema. Het is inmiddels oktober en er wordt nu gewerkt aan het herstel van de balkconstructies en het metselwerk van de kopgevels.
 
Balkkop is afgezaagd Bestaande balk afgeschuind Roel maakt nieuwe kop 

Nadat de nieuwe kop in positie is gebracht worden de delen verlijmd en met bouten nader vastverbonden. Ook de houten latei waar balk op rust is nieuw, maar gemaakt uit een oude balk.
Nieuwe kop gereed Zgn. halfhoutverbindingen Balk gelast

Teus aan het metselen Schoonkappen door Bram Kapel in de steigers

Albert onderzoekt muurschildering Wapen van de Van Tuijll's Schoonbranden gevelplint

Douglas balk Dennis aan het schaven Afhakken oude pleisterlaag

November. Nadat het dakbeschot is vernieuwd en bedekt met folie konden de pannen gelegd nu de kapconstructie geheel gerestaureerd is.
 
Dak met panlatten en folie Dak met pannen In de kap

Klokkenstoel Vlechtwerk Toren wordt met lood bekleed

Na opgraven, tot twee meter diepte, is een zwaar hoeklijn aangebracht en de tombe met stroppen gezekerd.
Daarna is een goede fundering onder de tombe aangebracht en de hoeklijn weer verwijderd.
Wat een slechte fundering Tombe hangt in stroppen

Teus doende met opmetselen nieuwe fundering onder tombe Met dommekrachten wordt het enorme gewicht gezekerd Ton van 't Klooster maakte een video van heel het restauratieproces.

Fraai uitgevoerde loodafwerking Toren ook met lood bekleed

Bindmiddel en 5 delen zand Cement 1/2 deel Traskalk 2 delen

Van groot belang is het uiteindelijke uiterlijk van de kapel. De hele gevel is afgewerkt door zgn. horizontaal met de lintvoeg mee te stofferen. Na het opzetten van proefstukken is uiteindelijk besloten in genoemde verhoudingen een mengsel te maken en dat aan te brengen. Begin volgend jaar, als de weersomstandigheden het toelaten, zal er geschilderd worden. De eindkleur zal dan een gebroken wit zijn.
Schelpkalk 2 delen

Opperen van specie door Jeroen Stucwerk aanbrengen onder toren

Op 3 december om 14.30 uur is de toren weer geplaatst.
 
De toren is met 35 ponds lood, 3 mm. dik, bekleed en weegt nu ruim 800 kg.
Onder veel belangstelling... ...gaat de toren omhoog

Overal staat men... ...te kijken 3 december: de toren is weer terug

Martin Rooke maakt alles weer netjes na de invasie van 3 december Het stucwerk is bijna gereed Gerard doende met stucwerk rond de plaquettes

Ook voor het stucwerk geldt de restauratieregel terugbrengen zoals het was. In dit geval: "glad afwerken met de golven mee" en het werk is dan ook zo uitgevoerd door Cor en Gerard.
Cor aan het werk

Noordgevel Aanzicht Oostgevel


18 april 2003: de nu volledig gerestaureerde kapel van Coelhorst!
 

Op 2 mei 2003 heeft de officiele overdracht plaatsgevonden, verricht door wethouder Jonkman.
Openingsspeech door
secretaris W. van Loon
H. v/d Kuinder spreekt
namens Van Hoogevest
Speech van de voorzitter
Ph. J. Vreugdenhil

Wethouder Jonkman aan het woord Ceremonie bij de overdracht St. Cecilia speelt een kwartet

Namen van de sponsors Bevestiging blauw-wit schildje door K. Kok en Willem van Loon Historie van de kapel

Gerard Hilhorst overhandigde bezems voor de fase van onderhoud die nu volgt Bestuursleden van de Stichting Jong en oud waren present